MAE PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG hefyd yn falch o fod yn gartref i amrywiaeth o ddynodiadau eraill o bwys cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r dynodiadau hyn yn cydnabod arwyddocâd y Parc mewn meysydd penodol, gan gynnig amddiffyniad pellach i ni a chyfleoedd i adrodd stori’r Parc.

Safle Treftadaeth Byd Blaenafon

Cofrestrwyd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn Safle Treftadaeth y Byd gan Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) ym mis Tachwedd 2000. Fel y nodwyd yn y dynodiad

Cofrestrwyd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn Safle Treftadaeth Byd gan Sefydliad Addysgol, Gwyddonol Diwylliannol Cenhedloedd Unedig (UNESCO) ym mis Tachwedd 2000.  Fel nodwyd yn dynodiad, mae Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon a’r cyffiniau yn un o’r enghreifftiau mwyaf arwyddocaol dwf diwydiannol yn ystod ac ar ôl Chwyldro Diwydiannol.  Am rheswm hwnnw, mae’n gyflwyniad ardal ehangach Blaenau’r Cymoedd, ardal arweiniodd at danio datblygiadau ym Mhrydain Fawr thu hwnt yn ystod cyfnod dan sylw.
UNESCO World Heritage Designation

Heddiw mae’r STB yn rhoi cyfle i gysylltu ein cymunedau a’n hymwelwyr ag etifeddiaeth ein hanes ar raddfa fyd-eang. Mae’n adnodd addysgol arwyddocaol sy’n darparu cysylltiadau rhwng yr ardal, yr Anthroposen, a’r symudiad tuag at ddyfodol y tu hwnt i garbon.