Gweledigaeth gyfunol

Mae Y Bannau yn gynllun ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan a chaiff ei ddefnyddio i ddiffinio gweledigaeth gyfunol ar gyfer ein holl weithrediadau yn y dyfodol. Mae’r diagram hwn yn dangos y ffordd y mae’r Cynllun Rheoli yn darparu’r cyd-destun strategol trosfwaol ar gyfer ystod o gynlluniau a pholisïau o fewn y Parc Cenedlaethol, a gynhyrchwyd gan yr Awdurdod ac mewn partneriaeth ag eraill.